Cornelis Vrolijk logo
ImprintDisclaimerContact

Mijlpaal bereikt op het gebied van internationale afspraken over arbeidsomstandigheden voor vissers

13-02-2017


Goede arbeidsomstandigheden en veilig werken zijn belangrijke aandachtspunten bij Cornelis Vrolijk. Iedereen heeft er mee te maken. Het is dus nodig dat er structureel prioriteit aan wordt gegeven om te zorgen dat iedereen –maar met name onze opvarenden- het werk zo veilig mogelijk kunnen en zullen uitvoeren.

De Work in Fishing Convention, 2006 (C188) van de Internationale Arbeidsorganisatie geeft minimumnormen voor de werk- en leefomstandigheden aan boord van vissersvaartuigen. Al 10 jaar stonden de normen op papier, maar waren ze niet van kracht omdat onvoldoende landen hun handtekening er onder gezet hadden. Onlangs heeft Litouwen het verdrag als tiende land ondertekend en dat betekent dat het op 16 november 2017 eindelijk van kracht zal worden.  Vervolgens zal op 16 november 2018 een richtlijn van de Europese Unie in werking treden waarmee de Convention voor alle lidstaten van de Unie gaat gelden.
 
Op het eerste gezicht zal de nieuwe regelgeving voor de Nederlandse vloot weinig verandering in de praktijk te betekenen. Onze schepen voldoen namelijk al grotendeels aan de normen van het verdrag. Dit is in sommige andere landen niet het geval. Het feit dat er nu voor iedereen een set gelijke regels komt betekent ook dat er een eerlijkere concurrentie ontstaat.
 
Cornelis Vrolijk heeft met de inspanningen van haar collega Ment van der Zwan (hoofd personeelszaken) een belangrijke bijdrage geleverd in de totstandkoming van zowel C188 als de richtlijn van de Europese Unie. In 2015 ontving Ment voor zijn inzet voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden van vissers wereldwijd de ‘Person of the Year” overhandigd door het gerenommeerde internationale vakblad Fishing News International.
 
 

< Terug naar nieuws