Cornelis Vrolijk logo
ImprintDisclaimerContact

Collectieve MSC certificering voor visserij op Noordoost Atlantische haring verlengd

05-01-2016

In 2015 bundelden pelagische visserijorganisaties uit verschillende Europese landen de krachten om hun duurzame visserij op Noordoost Atlantische (ook wel Atlanto-Scandian of Atlanto) haring te laten certificeren door de Marine Steward Council (MSC). Op 3 januari 2016 werd de positieve beoordeling afgesloten en het duurzaamheidscertificaat door MSC aan de consortiumpartners uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

 
Vissers uit Groot-Brittannië, Denemarken en Nederland,  waaronder ook Cornelis Vrolijk en Jaczon waren ieder reeds MSC-gecertificeerd voor hun haringvangst. Voor hun herbeoordeling, die volgens de regels van MSC iedere 5 jaar in uitgebreide vorm dient te geschieden, sloegen zij de handen ineen en deden een gezamenlijke aanvraag. Zweedse en Ierse zusterorganisaties sloten zich niet veel later bij het consortium aan.
 
Naast het aantonen van duurzaamheid van de Atlanto haringvisserij beoogden de nationale visserijorganisaties met de gezamenlijke certificering tevens hun onderlinge samenwerking en samenwerking tussen hun leden te versterken op het gebied van duurzame visserij. Internationale samenwerking is van groot belang voor het beheer van het visbestand. Ook had het collectieve certificeringsproces het voordeel dat slechts één onafhankelijke beoordelaar eenmalig een interpretatie van de situatie en de MSC criteria hoefde te doen, waarbij dus voor de vissers uit verschillende landen met precies dezelfde meetlat gemeten werd.
 
De rederijen Cornelis Vrolijk en Jaczon werden in het proces vertegenwoordigd door de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA), waar zij lid van zijn. Het totale internationale consortium van vissers vangt jaarlijks ongeveer 40.000 ton Atlanto haring. Van deze hoeveelheid brengen de PFA-leden ongeveer een kwart aan land.
 
De Atlanto haring wordt alleen gevangen in de maanden augustus, september en oktober. Het vetgehalte van de haring is in die periode hoog en daarom van optimale kwaliteit voor de menselijke consumptie. Belangrijke afzetgebieden voor Cornelis Vrolijk zijn Nigeria, Ivoorkust, Egypte, Oost-Europa, China en Japan.
 

Meer informatie over MSC keurmerken: https://www.msc.org/nl


< Terug naar nieuws