Cornelis Vrolijk logo
ImprintDisclaimerContact

PJS de Jong prijs voor SOFIC project met TNO

20-10-2015

Het voorkomen van ongewenste bijvangst is een steeds grotere uitdaging voor de visserijsector. De druk hierop is vergroot met de invoering van nieuwe Europese regelgeving, namelijk de aanlandplicht. Met de nieuwe regels mag bijvangst niet meer over boord worden gezet, waar dat onder de oude regels juist verplicht was. Voor pelagische trawlers zijn deze regels sinds 1 januari 2015 van kracht. 

Cornelis Vrolijk en Jaczon hebben duurzaam ondernemen al jaren centraal staan in hun bedrijfsvoering. Structureel wordt gewerkt aan innovaties, onder andere om de selectiviteit van de vangsten te vergroten.

Sinds 2009 wordt met TNO gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem om verschillende soorten vis (bijvoorbeeld haring, makreel, horsmakreel en sprot) op afstand met sonar te kunnen onderscheiden. Een dergelijk systeem kan schippers helpen in hun besluit om wel of niet het vistuig uit te zetten en daarmee vangst van de ‘verkeerde’ soort te voorkomen.

TNO ontwikkelde software waarmee de ‘visherkenning’ gebeurt. Jaczon gebruikte de software in de testfase en verstrekte vangstgegevens waarmee TNO de software kon verbeteren. Zo werd het systeem zelflerend gemaakt en gedurende de afgelopen 6 jaar stapje voor stapje geoptimaliseerd. Het prototype dat in 2015 functioneert is veelbelovend en de verwachting is dat het systeem in de toekomst nog verder verbeterd kan worden met het steeds verkrijgen van nieuwe gegevens.

Op 17 september 2015 ontving het project SOFIC de P.J.S. de Jong innovatieprijs tijdens de Maritime & Offshore Innovation Day van TNO op de RDM-Campus in Rotterdam. Maurits Huisman van TNO nam de prijs namens het projectteam in ontvangst.

De P.J.S. de Jong prijs werd voor de eerste keer uitgereikt. De maritieme sector riep deze nieuwe prijs in het leven voor de meest innovatieve oplossing met maatschappelijke impact. Met de prijs worden wetenschappers, instellingen en bedrijven ondersteund die zich bezighouden met het ten goede brengen van maritieme ontwikkelingen uit defensie onderzoek aan de nationale maritieme industrie. De prijs is vernoemd naar oud Premier en Kapitein-ter-Zee P.J.S. de Jong.

Op 20 oktober bezocht het onderzoeksteam van TNO Jaczon in Scheveningen om de prijs over te dragen aan het voltallige projectteam.v.l.n.r. Martin Pastoors (Onderzoeker - RVZ), Maurits Huisman (Onderzoeker - TNO), Jan Melis (Schipper Wiron 6 - Jaczon), Huig van der Plas (Schipper Afrika – Jaczon), Jan Hoegee (Directeur Maritime & Offshore - TNO), Eric Roeleveld (Fleet manager – Jaczon) en Jaap van der Werff (Technisch inspecteur - Jaczon).


< Terug naar nieuws