Cornelis Vrolijk logo
ImprintDisclaimerContact

Persbericht: Overtreding meldingsplicht

11-03-2015

IJmuiden, 11 maart 2015Op vrijdag 6 maart zijn de schipper en de eigenaar van de “SCH-72 Frank Bonefaas” door het Bodmin Magistrates’ Court (Cornwall) beboet voor in totaal £ 102.015. Deze boete is opgelegd voor een formele overtreding van Europese visserijregelgeving. De schipper en de eigenaar van de Frank Bonefaas (rederij Cornelis Vrolijk) betreuren de overtreding ten zeerste. De overtreding is het gevolg van een foutieve interpretatie door de schipper van de bestaande regelgeving.

Wij hechten eraan te benadrukken dat door dit vaartuig geen vis is gevangen die niet gevangen had mogen worden (alles is binnen de toegestane hoeveelheden gevangen) en dat alle vangst correct is gemeld aan de autoriteiten zowel tijdens de visserijactiviteiten (via het elektronisch logboek) als op het tijdstip van aanlanding in IJmuiden. Van illegaal vissen is derhalve geen sprake geweest. Het strafbare feit bestond uit het overtreden van een voorschrift waarbij de schipper per telefoon of e-mail melding had moeten maken van het voornemen tot alsook het daadwerkelijk vissen in een specifiek zeegebied dat bekend staat als de ’makreel box’ (ten zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk).

De schipper ging er ten onrechte van uit dat een aparte melding niet nodig zou zijn omdat de locatie van vissersschepen - en dus ook die van de Frank Bonefaas - bij de autoriteiten via andere, bestaande middelen reeds bekend was. Zo wordt iedere 24 uur door middel van het elektronisch logboek de dagelijkse vangst gemeld aan de overheid. Daarnaast wordt door middel van het satelliet monitoringsysteem (VMS) op vissersschepen iedere twee uur automatisch de exacte positie van de schepen aan de autoriteiten doorgegeven.

We willen nogmaals benadrukken dat wij deze overtreding van bestaande regelgeving betreuren. Bij het vaststellen van de boete voor de overtreding heeft het “Magistrates’ Court” rekening gehouden met het feit dat dit de eerste keer was dat de schipper en de eigenaar van het schip voor een Britse rechtbank moesten verschijnen, alsook dat ruiterlijk is toegegeven in overtreding te zijn geweest.

 

Voor meer informatie:
Email: info@cornelisvrolijk.eu
Telefoon: +31 255 53 25 34
www.cornelisvrolijk.eu


< Terug naar nieuws